On Sale Service

Bán dịch vụ

CSE EV bao gồm 2 nhà máy chuyên nghiệp ở Vô Tích và Thường Châu tại Trung Quốc, chúng tôi có hơn 200 công cụ.

Mỗi năm chúng tôi sản xuất hơn 20.000 chiếc xe đạp điện, 50.000 xe máy điện và xe máy.

Thời gian giao hàng trung bình của chúng tôi cho mỗi đơn hàng là 7-30 ngày tùy thuộc vào các sản phẩm khác nhau, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ bảo hành dài 2-3 năm, dài hơn 1-2 năm so với các nhà máy khác.