Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận

Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận bởi:

Xe đạp điện (xe đạp): CE, UL, EN14764, EN15194, EPAC

Xe tay ga điện: CE, UL, EEC & COC

Xe máy điện: DOT, CE, EEC, COC

Nhà máy: CCC, ISO 9001: 2012, SGS, TUV

Chọn làm việc với chúng tôi chuyên nghiệp hơn và giúp bạn làm thủ tục hải quan tại đất nước của bạn mà không gặp vấn đề gì.

Chúng tôi cung cấp tất cả các chứng chỉ sản phẩm cần thiết, xuất tài liệu, chứng từ vận chuyển quá.

Chào mừng bạn đến yêu cầu và làm việc với chúng tôi.

Chứng chỉ CE

Giấy chứng nhận EEC

Chứng chỉ EN

Giấy chứng nhận TUV